Setkání členů Ukrajinsko-české obchodní komory

10. května 2023 proběhlo v Černínském paláci setkání členů Ukrajinsko-české obchodní komory. Tématem byla aktuální situace na Ukrajině, její současné potřeby v různých oblastech a očekávání do budoucnosti. Setkání se zúčastnilo více než padesát členů a hostů.

 

Ředitel komory Petr Krumphanzl v úvodu shrnul aktivity za poslední období a informoval o plánech komory na nejbližší měsíce. Cílem je pomáhat členům komory v navazování dalších partnerství a rozvoji byznysu.

 

Tomáš Kopečný – vládní zmocněnec pro obnovu Ukrajiny prezentoval pozici Vlády České republiky a dlouhodobou podporu, kterou Vláda poskytuje v mnoha oblastech zejména prostřednictvím MZV a MPO. Informoval o plánech české Vlády být patronem rekonstrukce Dněpropetrovské oblasti.

 

Velvyslanectví Ukrajiny v České republice zastupoval Rada pan Valerii Demianets. Ocenil a poděkoval za podporu České republiky v této náročné situaci. Prezentoval potřeby a plány na rekonstrukci Ukrajiny v nejbližších letech. Vyzdvihl úlohu Ukrajinsko-české obchodní komory při podpoře rekonstrukce Ukrajiny v příštích letech.

 

Nedílnou součástí setkání byl i networking mezi členy komory a hosty.

 

 
Již 15 let jsme tu pro Vás a Vaše energetické projektyKontakt

Enkom a.s.
Traťová 574/1
619 00 Brno

+420 517 070 100
office@enkom.cz


© 2023 Enkom a.s.