Tento projekt

 

PRŮMYSLOVÝ VÝZKUM A EXPERIMENTÁLNÍ VÝVOJ POLYVALENTNÍCH ZDROJŮ TEPLA A ELEKTŘINY

 

vývoj a výroba prototypu polyvalentního zdroje, měření, testování a zkoušení prototypu, sestavení matematického modelu pro simulaci provozu, zpracování systémové metodiky a definice algoritmu provozu zdrojů, vývoj řídícího software pro řízení zdrojů

 

byl spolufinancován Evropskou unií.

 

 

Logo EU a MPO

 

 

 

V průběhu projektu bylyrealizovány činnosti průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje, a to zejména:

 

a) vývoj a výroba prototypu polyvalentního zdroje tepla a elektřiny včetně soustavy vytápění
a spotřeby elektrické energie s využitím výsledků výzkumu VÚT v Brně v oblasti plastových
mikrovláken,

b) podrobné měření, testování a zkoušení vyrobeného prototypu v různých provozních podmínkách,

c) sestavení matematického modele pro modelování a simulace extrémních podmínek provozu polyvalentních zdrojů s využitím výsledků provozního měření, testů a zkoušek,

d) sestavení jednotné systémové metodiky a definice funkčního algoritmu popisujícího závislosti při provozu polyvalentních zdrojů v různých podmínkách,

e) využití definovaného algoritmu pro vývoj řídícího software pro efektivní řízení polyvalentních zdrojů,

f) sestavení komplexního řešení v oblasti polyvalentního zdroje tepla a elektřiny tzn. funkčního prototypu zdroje tepla a elektrické energie vybaveného novým řídicím systémem.

V průběhu realizace projektu bude žadatel aktivně využívat stávající výsledky výzkumu a intenzivně spolupracovat s technickými vysokými školami a zahraničními partnery.

 

Cílem projektu bylo ve spolupráci s vysokými školami a zahraničními partnery:

 

a) získat nové znalosti potřebné pro vývoj nových produktů a technologií v oblasti
polyvalentních zdrojů tepla a elektřiny prostřednictvím realizace průmyslového výzkumu
a experimentálního vývoje,

b) posílit spolupráci a interakci mezi podnikatelskými subjekty a vysokými školami a partnery
v zahraničí,

c) prostřednictvím inovací vyšších řádů úspěšně zavedených do průmyslové praxe umožnit produkci nových, moderních produktů konkurenceschopných na světových trzích.Již 15 let jsme tu pro Vás a Vaše energetické projektyKontakt

Enkom a.s.
Traťová 574/1
619 00 Brno

+420 517 070 100
office@enkom.cz


© 2023 Enkom a.s.