Dodávky technologických a investičních celků pro energetiku a zemědělství

  

  • Plynové kotelny, včetně blokových;
  • Plynové CHPP založené na plynových pístových motorech;
  • Elektrárny s kombinovaným cyklem založené na turbínách;
  • Elektrárny, které spalují alternativní paliva (zemědělský odpad, kuřecí trus);
  • Technologické dodávky pro energetiku - dieselové generátory, plynové a vakuové generátorové vypínače, reléové skříně
  • Technologické dodávky pro zemědělství (skleníky).


Již 15 let jsme tu pro Vás a Vaše energetické projektyKontakt

Enkom a.s.
Traťová 574/1
619 00 Brno

+420 517 070 100
office@enkom.cz


© 2023 Enkom a.s.