Poskytované služby

 

  • projektová činnost
  • dodávky zařízení
  • stavební a montážní práce
  • najížděcí a seřizovací práce
  • zajištění financování projektů
  • konzultační činnost, technický dozor, sledování projektů

Zajišťované dodávky technologických a investičních celků pro energetiku a zemědělství

1) Plynové kotelny, včetně blokových;

2) Plynové CHPP založené na plynových pístových motorech;

3) Elektrárny s kombinovaným cyklem založené na turbínách;

4) Elektrárny, které spalují alternativní paliva (zemědělský odpad, kuřecí trus);

5) Elektrárny, které spalují tuhý odpad (tuhý domácí odpad);

6) Elektrárny využívající odpad v pyrolýzních zařízeních s následnou výrobou tepla, elektřiny, topného oleje;

7) Technologické dodávky pro zemědělství (skleníky).


Poradenská činnost

 

Naše společnost nabízí svým partnerům využití financování exportních transakcí prostřednictvím českých bank s využitím pojistky EGAP. Jedná se o poskytnutí exportních odběratelských úvěrů, kterými jsou zahraničnímu partnerovi (odběrateli) poskytnuty buď přímo, nebo prostřednictvím jeho banky. Tyto úvěry jsou obvykle pojištěny u společnosti EGAP, která se specializuje na pojišťování exportních úvěrů proti teritoriálním a komerčním rizikům spojeným s  vývozem zboží a služeb z České republiky.

Všechny tyto aktivity jsou plně v souladu s pravidly WTO a příslušnými doporučením OECD a směrnicemi EU.