Poskytované služby

 

  • projektová činnost
  • dodávky zařízení
  • stavební a montážní práce
  • najížděcí a seřizovací práce
  • zajištění financování projektů
  • konzultační činnost, technický dozor, sledování projektů

Kogenerační jednotky

 

Kogenerační jednotky jsou určeny ke kombinované výrobě elektřiny, tepla, případně chladu. Jejich hlavní výhodou je významná úspora paliva při vysoké efektivitě výroby elektřiny. Palivem pro kogenerační jednotky může být: zemní plyn, zbytkový plyn, bioplyn.

Kogenerační jednotky je možné využít ve všech typech objektů, ve kterých se předpokládá celoroční využití elektřiny, tepla, případně chladu. Dále jsou využitelné i jako záložní zdroje. V současné době patří kogenerační jednotky k nejefektivnějším z alternativních zdrojů energie, jsou ekologické a bezpečné z  hlediska vlivu na životní prostředí.

Při dodávkách kogeneračních jednotek úzce spolupracujeme s firmami:

 


Poradenská činnost

 

Naše společnost nabízí svým partnerům využití financování exportních transakcí prostřednictvím českých bank s využitím pojistky EGAP. Jedná se o poskytnutí exportních odběratelských úvěrů, kterými jsou zahraničnímu partnerovi (odběrateli) poskytnuty buď přímo, nebo prostřednictvím jeho banky. Tyto úvěry jsou obvykle pojištěny u společnosti EGAP, která se specializuje na pojišťování exportních úvěrů proti teritoriálním a komerčním rizikům spojeným s  vývozem zboží a služeb z České republiky.

Všechny tyto aktivity jsou plně v souladu s pravidly WTO a příslušnými doporučením OECD a směrnicemi EU.