Profil společnosti

 

Společnost Enkom a.s. je inženýringová společnost se zaměřením na export technologického zařízení a zajištění dodávek na klíč v oblasti energetiky na východní trhy.

Společnost byla založena v roce 2008 a její hlavní sídlo se nachází v Brně. Stavíme na přímé spolupráci se zákazníkem, pochopení jeho problémů, daných finančních možnostech a hledáme nejschůdnější realizovatelná řešení jak po stránce technické, finanční tak i ekologické.

 

Pro realizaci projektů na území Ukrajiny má společnosti filiál v Kyjevě, který také disponuje nezbytnými povoleními k činnosti.